Узнать рейтинг Joomla.
Здесь можно найти шаблоны joomla 3.

До уваги багатодітних родин Буського району

З метою покращення матеріального стану багатодітних сімей та створення належних умов для виховання дітей у багатодітних сім'ях Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним сім'ям» від 13.03.2019 № 250.

Зокрема із 01.04.2019 запроваджено додатковий вид соціальних виплат допомога па дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях.
Допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, надається одному з батьків дитини, які постійно проживають разом з дитиною. Так допомога призначається на третю і кожну наступну дитину з місяця зверненню до органу соціального захисту населення та виплачується щомісяця по місяці досягнення дитиною 6-річного віку включно.
У разі коли в сім'ї одночасно народилося двоє і більше дітей, внаслідок чого сім'я набула статусу багатодітної, виплата допомоги здійснюється ш кожну таку дитину.
Розмір допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях становить 1700 гривень щомісячно.
Водночас зазначаємо, що рішенням Уряду збережено право на отримання із 01.04.2019 допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, особам, які звернуться за її призначенням протягом квітня – червня 2019 року.
Звертаємо увагу, що одним із документів, який подається для Призначення допомоги є, зокрема, копія посвідчення дитини: з багатодітної сім’ї (з пред'явленням оригіналу). Оскільки дітям з багатодітної сім'ї посвідчення видаються з шести років, зазначена норма застосовується для дітей після виповнення шестирічного віку.

ПОРЯДОК
виплати допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях


1. Цей Порядок визначає умови призначення і виплати допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях (далі — допомога).
2. Покриття витрат на виплату допомога здійснюється за рахунок коштів державного бюджету у вигляді субвенції місцевим бюджетам. .
3. Допомога призначається і виплачується громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають в Україні.
. 4. Призначення і виплата допомоги здійснюється структурними підрозділами :-і питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі — органи соціального захисту населення') за заресстрованим місцем проживання або місцем фактичного проживання особи, яка претендує на призначення допомоги (далі — заявник).
Допомога за місцем фактичного проживання призначається за умови неотримання зазначеної допомоги за зареєстрованим місцем проживання заявника. Перевірка відомостей щодо неотримання допомоги здійснюється органами соціального захисту населення з використанням інформаційних систем.
5. Допомога надається одному з батьків дитини, які постійно проживають разом з дитиною.
6. Документи, необхідні для призначення допомоги, подаються заявником особисто.
7. Для призначення допомоги органу соціального захисту населення за умови пред'явлення паспорта громадянина України (паспортного документа іноземця) або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, подається заява одного з батьків, з яким постійно проживає дитина, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики, та копії таких документів'
посвідчення батьків багатодітної сім'ї (з пред'явленням оригіналу) та посвідчення дитини з багатодітної сім'ї (з пред'явленням оригіналу);
свідоцтв про народження всіх дітей (з пред'явленням оригіналів).
У разі утворення об'єднаної територіальної громади заяви з необхідними документами для призначення допомоги приймаються уповноваженими особами, що визначені виконавчими органами ради об'єднаної територіальної громади, та передаються відповідним органам соціального захисту населення.
У сільській місцевості прийняття заяв з необхідними документами для призначення допомоги і передачу їх відповідним органам соціального захисту
населення здійснюють особи, уповноважені виконавчими комітетами сільських і селищних рад.
У разі звернення одного з батьків дитини за призначенням допомоги орган соціального захисту населення за місцем проживання одного з батьків, з яким постійно проживає дитина, має право отримувати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій відомості, необхідні для призначення зазначеної допомоги.
У разі коли до заяви не додані всі необхідні документи, орган соціального захисту населення повідомляє заявнику, які документи повинні бути подані додатково. Якщо вони будуть подані не пізніше ніж протягом одного місяця з дня одержання зазначеного повідомлення, днем (місяцем) звернення за призначенням допомоги вважається день (місяць) прийняття або відправлення заяви.
8. Документи, необхідні для призначення допомоги, розглядаються органом соціального захисту населення протягом десяти днів з дня подання заяви з усіма необхідними документами.
Про призначення допомоги чи про відмову в її призначенні із зазначенням причини відмови та порядку оскарження такого рішення орган соціального захисту населення видає чи надсилає заявникові письмове повідомлення протягом п'яти днів після прийняття відповідного рішення.
9. Допомога призначається на третю і кожну наступну дитину з місяця, в .якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 6-річного віку включно.
У разі коли в сім'ї одночасно народилося двоє і більше дітей, внаслідок чого сім'я набула статусу багатодітної, виплата допомоги здійснюється на кожну таку дитину.
10. Допомога призначається у розмірі 1700 гривень.
11. Виплата допомоги припиняється у разі:
позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;
відмови отримувача допомоги від виховання дитини;
нецільового використання коштів і незабезпечення створення отримувачем допомоги належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини;
відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення банківських прав;
тимчасового влаштування дитини па повне державне утримання;
перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду,
втрати статусу багатодітної сім'ї;
смерті дитини;
смерті отримувача допомоги.
Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини, за рішенням органу соціального захисту населення, який призначив допомогу.
У випадках, передбачених абзацами другим — сьомим цього пункту, виплата допомоги припиняється на підставі пропозицій центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді або уповноваженою особою, визначеною виконавчим органом ради об'єднаної територіальної громади.
12. Виплата допомоги здійснюється шляхом перерахування коштів на рахунок отримувача допомоги, відкритий у банківській установі, чи виплачується йому готівкою через виплатні об'єкти національного оператора поштового зв'язку.
13. У разі зміни місця проживання отримувача допомоги виплата її продовжується органом соціального захисту населення за новим місцем проживання з місяця звернення до органу соціального захисту населення за новим місцем проживання.
14. На кожного отримувача допомоги органом соціального захисту населення ведеться особова справа, в якій зберігаються документи, на підставі яких призначена допомога, а також розрахунки її розміру.
15. Отримувач допомоги у разі виникнення обставин, які призводять до припинення виплати допомоги, зобов'язаний у десятиденний строк повідомити .про це органам соціального захисту населення.
16. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань, в Казначействі та операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.
Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

Мітки: БУЩИНА