Узнать рейтинг Joomla.
Здесь можно найти шаблоны joomla 3.

Комплексна програма підтримки та розвитку агропромислового комплексу на 2016-2020 роки

 

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ІІІ сесія VII скликання
РІШЕННЯ № 106
від 01 березня 2016 року


Про затвердження Комплексної
програми підтримки та розвитку
агропромислового виробництва у Львівській
області на 2016 – 2020 роки

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; на виконання рішення Львівської обласної ради від 12.01.2016 № 47 «Про обласний бюджет Львівської області на 2016 рік»; враховуючи висновки постійних комісій з питань євроінтеграції, дерегуляції, зовнішньоекономічної діяльності, транскордонного співробітництва, агропромислового комплексу та зв'язків з українцями за кордоном, з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, Львівська обласна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Комплексну програму підтримки та розвитку агропромислового виробництва у Львівській області на 2016 – 2020 роки, що додається.
2. Департаментові фінансів облдержадміністрації (О. Демків) забезпечити фінансування Комплексної програми підтримки та розвитку агропромислового виробництва на 2016 – 2020 роки.
3. Департаментові агропромислового розвитку облдержадміністрації (Н. Хмиз) на початку 2017 року подати звіт про виконання у 2016 році Комплексної програми підтримки та розвитку агропромислового виробництва на 2016 – 2020 роки.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань євроінтеграції, дерегуляції, зовнішньоекономічної діяльності, транскордонного співробітництва, агропромислового комплексу та зв'язків з українцями за кордоном (Т. Вервега).

Голова обласної ради Олександр ГАНУЩИН

Додаток до рішення

Комплексна Програма підтримки та розвитку агропромислового виробництва Львівської області на 2016 – 2020 роки

І. Загальна характеристика
Комплексна Програма підтримки та розвитку агропромислового виробництва Львівської області на 2016-2020 роки (надалі Комплексна програма) спрямована на виконання Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 року № 385, Стратегії розвитку Львівської області на період до 2020 року, щорічних Програм соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області. Паспорт Комплексної програми у додатку 1.
У сільській місцевості проживає близько 1 млн. осіб, що складає 39 % населення області. Сільське господарство є вагомим сегментом економіки області, яке формує 9 % валової доданої вартості регіону, а в сукупності з харчовою промисловістю біля 20 %. Виробництвом продукції займаються майже 200 тис. одноосібних господарств та 1,4 тис. сільськогосподарських формувань, з яких понад 1 тис. - фермерські господарства.
Впродовж останніх років забезпечується позитивна динаміка розвитку сільського господарства, зокрема впродовж 10 років обсяг валової сільськогосподарської продукції (у постійних цінах 2010 року) зріс на третину і досяг 9,3 млрд. грн. Понад 65 % валової сільськогосподарської продукції виробляється господарствами населення.
У галузі рослинництва середньорічні обсяги виробництва зерна складають 1,3 млн. тонн., цукрових буряків - 0,6-0,7 млн. тонн, картоплі - 1,6 млн. тонн, овочів - 0,5 млн. тонн. Розвиток галузі забезпечується за рахунок підвищення врожайності сільськогосподарських культур, додаткового залучення у виробництво сільськогосподарських угідь (у 2014 – 8,6 тис. га, у 2015 – 7,3 тис. га), застосовування інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур.
За останнє десятиліття (з 2005 року до 2015) врожайність зернових збільшилась з 23,4 ц/га до 45,4 ц/га (майже у 2 рази), цукрових буряків із 197 ц/га до 470 ц/га (у 2,4 рази), картоплі із 130 ц/га до 172 ц/га (на 32 %), овочів із 184 ц/га до 192 ц/га (на 4,3%). У сільськогосподарське виробництво задіяно 636 тис. га ріллі, що складає 88,6% від загальної площі ріллі, щорічно додатково вводиться у виробництво від 1 до 1,5 % ріллі.
З 2010 року набуває розвитку садівництво, щорічно закладаються нові насадження плодово-ягідних культур. Всього площа плодово-ягідних насаджень становить 1,8 тис. га, з них 106 га насаджено у 2015 році. Набуває розвитку органічне виробництво. В області сертифіковано 12 операторів органічного виробництва.
Однією з проблем галузі рослинництва є погіршення еколого-агрохімічного стану ґрунтів через недотримання технологій землеробства щодо внесення поживних речовин, збільшення площ кислих ґрунтів (із обстежених 610 тис. га, 210 тис. га – 35,2 % є кислими). У середньому за останні 3 роки від’ємний баланс гумусу в області склав 720 кг/га. За цей же період щорічний середній винос з урожаєм елементів живлення на 1 га посівів перевищував їх надходження у ґрунт на 140 кг діючої речовини. Небезпечних масштабів набула ерозія ґрунтів. В області нараховується 229,2 тис. га еродованих земель (28,8% від площі ріллі області), з них 174,5 тис. га піддані водній ерозії, 31,34 тис. га – вітровій.
У тваринництві позитивну динаміку забезпечує галузь свинарства. Чисельність поголів'я свиней за останні 10 років зросла на 48 % (з 230 тис. голів до 340 тис. голів), а виробництво м'яса свинини збільшилося вдвічі (із 28,7 тис. тонн у 2005 до 58,4 тис. тонн у 2014 році). За рахунок розвитку птахівництва обсяги виробництва м'яса птиці за останнє десятиліття збільшено у три рази (з 15,9 тис. тонн до 50,2 тис. тонн).
Проблемною залишається галузь м'ясо-молочного скотарства. За десять років виробництво м’яса яловичини (у живій вазі) зменшилося на 30 % (з 68,5 тис. тонн у 2005 до 48,0 тис. тонн у 2015), виробництво молока – на 35% (з 930,4 тис. тонн до 601,0 тис. тонн).
Об’єктивними причинами зменшення обсягів виробництва є втрата генетичного потенціалу галузі, її низька рентабельність та збитковість у зв’язку з високою ресурсо - та енергоємністю виробництва. Потенціал м'ясо-молочного скотарства складають 210,3 тис. голів великої рогатої худоби (далі - ВРХ), в тому числі 136,7 тис. голів корів (станом на 01.01.2015). Понад 90 % поголів’я ВРХ утримується особистими господарствами населення.
Виробництво картоплі, овочів, м’яса птиці в повному обсязі забезпечує споживчу потребу області відповідно до медично-обґрунтованих норм. Поряд з тим, обсяги виробництва м'яса яловичини та свинини, молока забезпечують споживчу потребу на рівні 36-62 %. Виробництво плодово-ягідної продукції забезпечує споживчу потребу на 53 % з розрахунку медично-обґрунтованих норм.
В результаті проведених реформ у сільському господарстві, поряд із одержанням права розпоряджатися наданими у власність землями, селяни у переважній більшості втратили робочі місця. Кількість офіційно зареєстрованих найманих працівників на кінець 2015 року склала - 6 тис. осіб (у 2005 році – 22 тис. осіб або у 3,7 рази більше).
Фінансові труднощі незайнятих осіб не дозволяють започаткувати (розвивати) власну справу у сільському господарстві, а землі пайового фонду передаються в оренду господарським структурам, або використовуються неефективно, лише для забезпечення сільськогосподарською продукцією власних домогосподарств. В області сформувались біля 20 великих аграрних формувань, які у своїй діяльності використовують 45 % сільськогосподарських угідь (192 тис. га), залучених у виробництво сільськогосподарськими підприємствами. Такі підприємства переважно здійснюють діяльність у галузі рослинництва, і є основними виробниками зерна, цукрових буряків, інших технічних культур та експортерами сільськогосподарської продукції.
Особисті господарства населення є основними виробниками картоплі, овочів, плодів і ягід, молока та яєць. Виробництво м'яса здійснюється майже порівну обома категоріями господарств. Проте, через недостатню фінансову спроможність порівняно з великими підприємствами, недостатньо розвинуту інфраструктуру заготівлі та збуту продукції, особисті селянські господарства не здатні забезпечити конкурентоспроможність виробленої продукції та її належну якість. Товарність вироблених у господарствах населення овочів, плодів і ягід, молока становить біля 24 %, м’яса - 52 %, картоплі - лише біля 4 % від вироблених обсягів.
ІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Комплексна програма
За результатами проведеного аналізу існуючого стану розвитку агропромислового комплексу, виробничого потенціалу аграрного сектору економіки Львівщини, а також реальних можливостей впливу на вирішення існуючих проблем на обласному рівні, визначено наступні ключові проблеми, на розв’язання яких спрямована Комплексна програма:
• Через обмеженість у фінансових ресурсах сільськогосподарські виробники не мають змоги застосовувати ефективні технологічні процеси сільськогосподарського виробництва, підвищувати рівень матеріально-технічного забезпечення, започатковувати малий аграрний бізнес на селі, розвивати сільськогосподарську кооперацію.
• Агропромислове виробництво не забезпечує рівня доходів і прибутків, необхідних для розвитку сільськогосподарських виробничих структур, а особливо малих та середніх підприємств, фермерських та особистих господарств населення.
• Низька конкурентоспроможність продукції домогосподарств на організованому аграрному ринку через недостатньо розвинуту інфраструктуру первинної переробки, зберігання, транспортування, логістики і маркетингу призводить до значних фінансових втрат сільськогосподарських товаровиробників.
• Зменшення поголів'я великої рогатої худоби та відсутність достатньої кількості органічних добрив через брак ефективних ринкових важелів управління в галузі тваринництва, негативно впливає на стан виснаження ґрунтів.
• Обсяги виробництва продукції власного виробництва не забезпечують споживчих потреб області у м'ясі яловичини та свинини, молоці, плодах і ягодах.
• Низький рівень зайнятості сільського населення не сприяє соціально-економічному розвитку територіальних сільських громад.
• Однією з проблем галузі рослинництва є погіршення еколого-агрохімічного стану ґрунтів через недотримання технологій землеробства щодо внесення поживних речовин, збільшення площ природного закислення.
ІІІ. Визначення мети Комплексної програми
Мета Комплексної програми – створити передумови стабільного динамічного розвитку виробництва конкурентоспроможної продукції сільського господарства та переробної сфери малими суб’єктами господарювання та особистими селянськими господарствами для розбудови ефективної економіки села, як передумови формування самодостатніх територіальних сільських громад та запровадження засад сталого сільського розвитку.
ІV. Завдання, і заходи Комплексної програми, напрями використання бюджетних коштів та результативні показники
4.1. Завдання, і заходи Комплексної програми
4.1.1. Ефективний розвиток аграрного сектору, виробництво конкурентної продукції з високою доданою вартістю на основі інтенсифікації виробництва та впровадження інвестиційних проектів в галузі рослинництва, тваринництва та інфраструктури зберігання і збуту сільськогосподарської продукції:
- сприяння розвитку галузі рослинництва, тваринництва та рибництва;
- нарощення обсягів виробництва зерна через сприяння розвитку насінницьких господарств та ринку насіння;
- сприяння розвитку виробництва органічної сільськогосподарської продукції;
- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, поширення серед суб'єктів господарювання всіх форм власності, широких верств населення інформації, відомостей з основних питань агропромислового комплексу;
- проведення семінарів-навчань з питань прогресивних технологій у галузях агропромислового комплексу.
4.1.2. Забезпечення споживчої потреби населення області плодово-ягідною, м'ясо – молочною та продукцією виробленою із зерна жита, гречки пропонується шляхом:
- сприяння розвитку садівництва, ягідництва, овочівництва та інфраструктури для збереження і збуту виробленої продукції з використанням сучасних технологій зберігання продукції;
- збільшення обсягів виробництва зерна жита, гречки, яких недостатньо виробляється для забезпечення споживчої потреби області;
- формування малих сімейних фермерських господарств товарного типу, які будуть здійснювати свою діяльність у галузі садівництва, ягідництва, овочівництва із застосуванням новітніх технологій з подальшим об’єднанням у сільськогосподарські кооперативи;
- створення виробництв з переробки сільськогосподарської продукції;
- залучення капітальних інвестицій на будівництво (облаштування) доїльних залів, молокопроводів, забійних цехів;
- розвиток матеріально-технічної бази особистих селянських господарств, які утримують трьох і більше корів з метою створення технологічних молочних ферм, придбання мобільних доїльних апаратів;
- створення належних умов з трансформації особистих селянських господарств в інші організаційно-правові форми господарювання;
- активного застосування виробниками молока послуг лабораторій з визначення якості молока.
4.1.3. Розвиток галузі тваринництва шляхом:
- нарощування поголів’я сільськогосподарських тварин в сільськогосподарських підприємствах, селянських господарствах, які утримують (планують утримувати) трьох і більше корів;
- будівництво нових та реконструкції існуючих тваринницьких комплексів та ферм, в тому числі придбання (оновлення) їх обладнання.
4.1.4. Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації та інфраструктури аграрного ринку:
- залучення коштів міжнародних організацій на створення і розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
- надання фінансової підтримки на створення та оновлення матеріально-технічної бази сільськогосподарських кооперативів;
- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, поширення серед суб'єктів господарювання всіх форм власності, широких верств населення інформації, відомостей з основних питань діяльності сільськогосподарських кооперативів;
- проведення семінарів-навчань з питань підготовки, реєстрації установчих документів кооперативів, ведення фінансово-господарської діяльності тощо.
4.1.5. Збереження та відтворення родючості ґрунтів шляхом:
- щорічного проведення обстеження орних земель області з метою виявлення негативних процесів, які відбуваються в ґрунтах і прийняття необхідних рішень і заходів на їх випередження;
- освоєння земель для сільськогосподарського виробництва;
- розкислення ґрунтів (вапнування);
- збагачення ґрунтів біологічним азотом (використання інокулянтів азотфіксуючих мікроорганізмів);
- сидерація ґрунтів.
4.2. Напрями використання бюджетних коштів та результативні показники
На виконання вищевказаних завдань та заходів кошти обласного бюджету спрямовуватимуться у вигляді фінансової підтримки на конкурсній основі за наступними напрямами:
• Фінансова підтримка суб’єктів господарювання агропромислового комплексу, фізичних осіб шляхом компенсації відсотків за кредитами (позиками) залученими у банківських установах чи кредитних спілках в національній валюті.
• Фінансова підтримка суб’єктів господарювання агропромислового комплексу, сільськогосподарських кооперативів, фізичних осіб на зворотній основі у вигляді пільгових кредитів на реалізацію бізнес-планів.
• Фінансова підтримка суб’єктам господарювання в галузі сільського господарства, фізичним особам у вигляді дотації на площу угідь, на яких проводитимуться заходи із збереження та відтворення родючості ґрунтів.
Кошти обласного бюджету на фінансову підтримку шляхом компенсації відсотків за кредитами надаються суб’єктам господарювання – виробникам сільськогосподарської продукції, сільськогосподарським кооперативам, фізичним особам, які залучили кредитні ресурси для здійснення діяльності у сфері агропромислового комплексу.
Фінансова підтримка на часткове відшкодування відсотків за користування кредитними ресурсами надається у розмірі до 1,5 облікової ставки Національного банку України, що діє на дату нарахування відсотків за користування кредитами (позиками), але не більше ставки, передбаченої угодою кредитування (позики). Максимальна сума фінансової підтримки, протягом бюджетного року для одного сільськогосподарського підприємства, кооперативу складає 200 тис. грн, для інших суб’єктів підприємництва, фізичних осіб - 100 тис. гривень.
Фінансова підтримка на часткове відшкодування відсотків за користування кредитними ресурсами надається за кредитами (позиками), відсотки за користування якими нараховані і сплачені у поточному році. Відшкодуванню підлягає частина плати (відсотків) за кредитами (позиками), основна сума яких використана на потреби, пов’язані з виробництвом сільськогосподарської продукції, на придбання, створення (оновлення) матеріально-технічної бази суб’єктів господарювання, сільськогосподарських кооперативів і фізичних осіб.
Кошти обласного бюджету на фінансову підтримку на зворотній основі у вигляді короткострокових (терміном на 1 рік) та середньострокових (терміном на 3 роки) кредитів надаються суб’єктам господарювання агропромислового комплексу, сільськогосподарським кооперативам, фізичним особам на реалізацію, поданих на конкурс, бізнес-планів із здійснення діяльності в агропромисловому комплексі, виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції, при умові цільового використання кредитів на цілі, які наведені нижче.
Фінансова підтримка надається учасникам - переможцям конкурсу на платній та зворотній основі у розмірі до 200 тис. грн терміном на 1 рік, до 500 тис. грн терміном до 3 років з відстроченням повернення основної суми зобов’язання до одного року.
Кредити надаються на наступні цілі:
- на придбання техніки та технологічного обладнання для забезпечення діяльності сільськогосподарських кооперативів;
- на придбання основних засобів, обладнання для здійснення діяльності в галузі садівництва, ягідництва, овочівництва, діяльності із виробництва, заготівлі та переробки молока, в тому числі на придбання мобільних доїльних апаратів;
- на створення виробництв з переробки сільськогосподарської продукції;
- на придбання корів і нетелів, облаштування пасовищ, на витрати пов’язані із будівництвом, реконструкцією тваринницьких приміщень, в тому числі на придбання, оновлення їх обладнання, на облаштування доїльних залів, молокопроводів, забійних цехів;
- на придбання насіння, добрив, засобів захисту, паливно-мастильних матеріалів для виробництва продукції садівництва, ягідництва, овочівництва, зерна жита, гречки;
- на витрати, пов’язані з виробництвом органічної продукції;
- на придбання високорепродуктивного насіння насінницькими господарствами.
Плата за користування кредитними коштами фінансової підтримки встановлюється у кредитних договорах в розмірі 5 відсотків від суми не погашеного кредиту на рік та використовується для покриття витрат із супроводу кредитних ліній, організації промоції Комплексної програми, інформаційно-роз’яснювальної роботи, допомоги в підготовці бізнес-планів тощо, відповідно до затвердженого Департаментом агропромислового розвитку кошторису. Спосіб забезпечення наданих кредитів (іпотека майна, порука тощо) встановлюється в кредитних договорах.
Кошти обласного бюджету на фінансову підтримку суб’єктам господарювання, фізичним особам у вигляді дотації на площу угідь, на яких проводитимуться заходи із збереження та відтворення родючості ґрунтів. Фінансова підтримка надається:
- для освоєння земель під садівництво, ягідництво, після проведення агрохімічного обстеження земельних ділянок в розмірі до 100 грн на один га;
- для розкислення ґрунтів (вапнування) шляхом внесення вапнякових меліорантів в розмірі до 500 грн на один га;
- для збагачення ґрунтів біологічним азотом, після використання інокулянтів азотфіксуючих мікроорганізмів в розмірі 160 грн. на 1 га;
- для сидерації ґрунтів після проведення посівів сидеральних культур в розмірі до 350 грн на один га.
Перелік завдань, заходів і показників Комплексної програми у додатках 2,3.
V. Відповідальні виконавці Комплексної програми

Головним розпорядником коштів обласного бюджету та відповідальним виконавцем заходів Комплексної програми є Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації.
Виконавцем Комплексної програми в частині фінансової підтримки на розвиток агропромислового комплексу на зворотній основі є державне підприємство, спеціалізована фінансово-кредитна установа – Львівський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (далі – Фонд підтримки).
Учасники Комплексної програми - суб’єкти господарювання - виробники сільськогосподарської продукції та продуктів переробки (юридичні та фізичні особи), сільськогосподарські кооперативи, фізичні особи.
VІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел фінансування, строки виконання завдань, заходів
Створення сприятливих умов ведення галузі при фінансовій підтримці з бюджетів усіх рівнів, залученні інвестицій та проектів міжнародної технічної допомоги зміцнить продовольчу безпеку області та забезпечить досягнення мети Комплексної програми.
Виконання завдань та заходів Комплексної програми заплановано здійснювати протягом 2016 – 2020 років. На реалізацію завдань і заходів Комплексної програми, крім коштів обласного бюджету, заплановано залучити 387,0 млн. грн з інших джерел, в тому числі з державного бюджету – 96,0 млн. грн, з інших місцевих бюджетів – 11,0 млн. грн, проектів міжнародної технічної допомоги – 30,0 млн. грн, кошти суб’єктів господарювання, особистих господарств населення – 250,0 млн. грн. Ресурсне забезпечення Комплексної програми в додатку 4.
Зокрема, на виконання завдань і заходів Комплексної програми залучатимуться кошти державного бюджету, які спрямовуються на наступні цілі:
- на фінансову підтримку заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів;
- на підтримку галузі тваринництва шляхом часткового відшкодування вартості племінних тварин, вартості будівництва та реконструкції тваринницьких приміщень;
- для надання кредитів фермерським господарствам;
- обстеження орних земель області.
Також виконання заходів Комплексної програми планується здійснювати за рахунок коштів інших місцевих бюджетів, виділених на виконання відповідних програм.
Крім цього, у Львівській області розпочалась реалізація другої фази проекту уряду Канади «Розвиток молочного бізнесу в Україні», розрахованої на період до 2020 року. Кошти проекту спрямовуються на розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації та створення молочних ферм з новітніми технологіями виробництва молока.
Для виконання Комплексної програми у вказаний період потреба у фінансових ресурсах обласного бюджету складає 86,0 млн. грн (видатки у розрізі років наведено у таблиці 1), які спрямовуються Департаменту агропромислового розвитку, в тому числі:
- 12,0 млн. грн для надання фінансової підтримки шляхом відшкодування суб’єктам господарювання агропромислового комплексу відсотків за кредитами;
- 67,9 млн. грн, з них 46,4 із загального фонду, 21,5 млн. грн із спеціального фонду (надходження від повернення кредитів) для надання Фондом підтримки фінансової допомоги у вигляді пільгових кредитів суб’єктам господарювання агропромислового комплексу, фізичним особам, визначеним на конкурсній основі;
- 6,1 млн. грн із спеціального фонду (надходження у вигляді відшкодування втрат від сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва) для надання фінансової підтримки на виконання заходів із збереження та відтворення родючості ґрунтів.

Таблиця 1.
Рік Видатки обласного бюджету, млн. грн
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
видатки за рахунок надходжень від втрат сільськогосподарського виробництва видатки за рахунок повернення кредитів
2016 11,0 10,0 1,0 -
2017 12,1 11,0 1,1 -
2018 18,6 11,9 1,2 5,5
2019 20,9 12,5 1,3 7,1
2020 23,4 13,0 1,5 8,9
Всього 86,0 58,4 6,1 21,5
Обсяг фінансових ресурсів на виконання Комплексної програми щорічно визначається рішенням Львівської обласної ради.
Кредитними ресурсами Фонду підтримки є кошти із загального і спеціального фонду обласного бюджету, районних бюджетів, бюджетів сільських, селищних рад та об’єднаних громад, виділених на виконання Комплексної програми підтримки та розвитку агропромислового виробництва на 2016 – 2020 роки.
Порядок використання коштів обласного бюджету затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.
VI. Координація та контроль за ходом виконання Комплексної програми
Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації (надалі - Департамент) здійснює координацію та контроль за виконанням заходів і завдань Комплексної програми, забезпечує внутрішній фінансовий контроль за використанням бюджетних коштів.
В частині фінансової підтримки на зворотній основі, Департамент здійснює контроль за цільовим використанням коштів, наданих суб’єктам господарювання, фізичним особам, за ефективністю впровадження ними бізнес-планів.
Супровід кредитних ліній з фінансової підтримки для реалізації бізнес-планів переможцями конкурсів (укладення кредитних договорів, забезпечення кредитів, організація виконання договірних зобов’язань отримувачами коштів з повернення кредитів і сплати відсотків за користування кредитами, повернення коштів до бюджету, претензійна робота) здійснюється Фондом підтримки.
Також щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, Департаменту надає інформацію міжнародний проект «Розвиток молочного бізнесу в Україні» про здійснювані заходи за рахунок коштів технічної допомоги.
Департамент щоквартально до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, надає департаменту економічного політики облдержадміністрації та Львівській обласній раді інформацію про стан виконання Комплексної програми. Не пізніше ніж через два місяці після закінчення бюджетного року Департамент надає вищевказаному підрозділу облдержадміністрації і комісії обласної ради з питань євроінтеграції, дерегуляції, зовнішньо-економічної діяльності, транскордонного співробітництва агропромислового комплексу та зв’язків з українцями за кордоном підсумковий звіт щодо виконання Комплексної програми підтримки та розвитку агропромислового комплексу Львівської області на 2016 – 2020 роки, а також пояснювальну записку про виконану роботу.

Керуючий справами
обласної ради Валентин ХАРЛОВ