Узнать рейтинг Joomla.
Здесь можно найти шаблоны joomla 3.

Проект рішення районного бюджету на 2015 рік

УКРАЇНА

БУСЬКА РАЙОННА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

37   сесія   VI   скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

    «___» ____________ 2015 року                                                 № ____

 

Про районний бюджет

Буського району на 2015 рік

 

Відповідно до статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин», Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України», Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43, статтями 44, 61-64, 66 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Буська районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Визначити на 2015 рік:

доходи районного бюджету у сумі 205530,8 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету 204226,8 тис. грн., доходи спеціального фонду бюджету 1304,0 тис. грн.  згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки районного бюджету у сумі 205530,8 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету 204226,8тис. грн., видатки спеціального фонду бюджету 1304,0 тис. гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

 

 1. 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2015 рік за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету згідно з додатком 3 до цього рішення .

 

 1. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштіврайонного бюджету у сумі 800,0 тис. грн.. згідно з додатком 6 до цього рішення.
 2. Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

 

 1. Затвердитина 2015 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 100,0 тис. гривень.
 2. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фондурайонного бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

 

 1. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію районних (регіональних) програм у сумі792,0 тис. грн. згідно з додатком 7 до цього рішення.

 

 1. Відповідно до вимог статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України, надати право у 2014році начальнику фінансового управління отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

 

- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

- позики на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку районного бюджету, у фінансових установах, на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду

 

 1. Врахувати зміни до Бюджетного кодексу України в частині перерозподілу повноважень між бюджетами та встановити, що у 2015 році видатки в частині утримання дошкільних навчальних закладів здійснюються з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення за рахунок іншої субвенції наданої з районного бюджету.

Розподіл зазначеної субвенції (Smb) між місцевими бюджетами району визначається за формулою, згідно з додатком 8 :

Smb =DхVxK, де

D – кількість дітей, які відвідують дошкільні навчальні заклади (ДНЗ) по місцевих радах станом на 01.01.2015 року;

V – середня кількість відвідувань однією дитиною ДНЗ у 2014 році по місцевих радах;

К – собівартість одного діто-дня за 2014 рік в середньому по району. На планований бюджетний період К дорівнює 0,073141.  

 

 1. 10. Установити, що у 2015 році:

 

10.1.  Плата за оренду цілісних майнових комплексів, що є в комунальній власності Буської районної ради, після сплати податку на додану вартість зараховується до районного бюджету в повному обсязі. За оренду іншого майна районної ради сплата орендної плати здійснюється згідно з вимогами Положення про оренду майна районної комунальної власності, затвердженого рішенням Буської районної ради від 05 січня 2012 року № 230 зі змінами.

 

10.2. Установити, що у 2015 році підприємства районної комунальної власності сплачують до загального фонду районного бюджету частину чистого прибутку (доходу) у розмірі 30 відсотків.

 

 1. У процесі виконання районного бюджету в межах його загального обсягу перерозподіл видатків, що призводить до зміни обсягу затверджених бюджетних призначень головному розпорядникові коштів районного бюджету за загальним і спеціальним фондами (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а також розподіл та перерозподіл затверджених і додатково наданих трансфертів здійснювати з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства районній державній адміністрації за погодженням з головою районної ради і головою постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів районної ради.

Зміни до напрямків використання коштів на реалізацію районних програм здійснювати районній державній адміністрації у межах загального обсягу видатків, передбачених на відповідну програму, за погодженням з головою районної ради і головою постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів районної ради.

 

 1. Надати право Буській районній державній адміністрації відповідно до положень Бюджетного кодексу України обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ здійснювати в установах банків державного сектору за порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України.

 

 

 1. Районній державній адміністрації:

 

13.1. Затвердити обґрунтовані граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних розмірах для головних розпорядників коштів районного бюджету.

 

13.2. У місячний термін підготувати та подати на розгляд і затвердження сесії районної ради районні (регіональні) програми, зміни до них у межах призначень, визначених цим рішенням, а також пропозиції щодо спрямування вільного залишку бюджетних коштів, що утворився на кінець 2014 року з урахуванням звітних показників.

Фінансування програм, реалізація яких продовжується у 2015 році,  здійснювати після розгляду звітів про ефективність їх виконання у 2014 році у відповідних постійних комісіях та сесії районної ради.

 

13.3. Вносити зміни до показників районного бюджету на 2014 рік у зв'язку з оптимізацією структури районної державної адміністрації, перейменуванням (ліквідацією, створенням нових) управлінь та відділів райдержадміністрації та перерозподілом між ними функцій.

 

13.4. За наявності тимчасово вільних коштів районного бюджету спрямовувати їх на депозитні рахунки фінансово-кредитних установ відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та за порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України.

 

13.5. Кошти з районного бюджету виділяти в межах зареєстрованих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань в органах державної казначейської служби  на підставі письмових звернень головних розпорядників (розпорядників) бюджетних коштів. Фінансування інших необхідних видатків проводити лише за наявності забезпечення реальних надходжень бюджету.

 

               13.6.  У місячний термін розробити та подати на затвердження районній раді Порядок пільгового перевезення учнів до загальноосвітніх навчальних закладів. Встановити, що до затвердження даного Порядку зберігається діючий Порядок довозу учнів.

 

13.7. Під час затвердження районного бюджету на 2015 рік та внесення змін передбачити кошти на:

- виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 558 „Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги” відповідно до вимог статті 91 Бюджетного кодексу України;

- проведення доплат на догляд інвалідів І групи та грошової компенсації оплати телефонних послуг інвалідам І групи, що встановлені розпорядженням обласної державної адміністрації від 2 листопада 1995 року № 878 "Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту інвалідів";

           - надання пільг з оплати житлово-комунальних учасникам бойових дій ОУН-УПА та інвалідам УПА, вдовам політв’язнів  (рішення сесії районної ради від 05 січня 2011 року) ; одиноким інвалідам I групи, інвалідам по зору І і ІІ групи, сім’ям, у яких проживає 2 і більше інвалідів (рішення сесії районної ради від 05 січня 2011 року);

Взяти до уваги, що органи місцевого самоврядування можуть приймати рішення щодо надання муніципальних субсидій на оплату зазначених послуг. Муніципальні субсидії надаються у випадку призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, джерелом  фінансування яких є кошти державного бюджету.

Адресна допомога або  муніципальні субсидії  надаються в першу чергу малозабезпеченим категоріям громадян – одиноким інвалідам; сім’ям, у яких проживають діти-інваліди.

           

13.8. До 01 вересня розробити та подати на затвердження районній раді новий Порядок надання пільг місцевого значення.

 

13.9. Забезпечити врахування розпорядниками коштів районного бюджету в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, здійснювати лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах..

 

13.10. В особі начальника фінансового управління враховувати внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації відповідно до вимог Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" у частині присвоєння окремим трансфертам, доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, під час складання і виконання розпису районного бюджету на 2015 рік.

 

 

 1. 14. Виконавчому комітету міської ради, головам місцевих рад:

 

14.1. Забезпечити затвердження реальних показників у місцевих бюджетах на 2015 рік податків, зборів і платежів до бюджету, недопущення їх необґрунтованого завищення.

 

14.2. Під час затвердження місцевих бюджетів на 2015 рік та внесення змін передбачати кошти на співфінансування програм і заходів, для виконання яких виділяються кошти з державного, обласного та районного бюджетів.

 

 1. Установити, що виявлені перевірками у Буському районі, проведеними працівниками державної фінансової інспекції та фінансового управління райдержадміністрації, суми незаконних видатків, недостач і крадіжок підлягають перерахуванню до районного бюджету.

 

 1. 16.Додатки  1,2,3,4,5,6,7,8до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 1. 17.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів (Н. Сервило).
 

 

 

Голова районної ради                                                 Володимир ЗАМРОЗ

 

 

 

 

            Проект рішення підготував:

 

            Начальник фінансового управління

            Буської райдержадміністрації                                                        М.П.Постолюк