Узнать рейтинг Joomla.
Здесь можно найти шаблоны joomla 3.

Розпорядження про створення громадської ради


УКРАЇНА
БУСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

30 травня 2019 року Буськ № 110


Про внесення змін у розпорядження
голови райдержадміністрації
від 11.03.2015 року № 46

     Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», з метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійсненні громадського контролю за діяльністю органів влади, налагодженню ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики, на підставі протоколу установчих зборів інститутів громадянського суспільства Буського району від 23 травня 2019 року:
1. Внести зміни у розпорядження голови районної державної адміністрації від 11.03.2015 року № 46 «Про створення в Буському районі Громадської ради для забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», затвердивши:
1.1. Новий склад Громадської ради для забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики в Буському районі згідно з додатком.
1.2. Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики у новій редакції, що додається.
1.3. Положення про Громадську раду при районній державній адміністрації у новій редакції, що додається.
2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 04.05.2017 року № 131 «Про внесення змін у розпорядження голови райдержадміністрації від 11.03.2015 року №46».
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Т.П.Сай.


               Голова                                                                                                               П.С.Мороз

 

 

Додаток
до розпорядження
голови райдержадміністрації
_________________N______


СКЛАД

громадської ради для забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики в Буському районі

Бондаренко Сергій Петрович - Голова РО Спілки політичних в’язнів і репресованих – голова громадської ради
Зозуля Михайло Іванович - Отаман Буського району Львівської крайової ГО «Галицьке Ставропігійське козацтво» - заступник голови громадської ради
Пенцак Сергій Казимирович - Головний спеціаліст відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації - секретар громадської ради


Члени громадської ради

Наводілова Христина Миронівна Інструктор з організаційних питань РСКІ «Вікторія»
Климус Софія Якимівна Голова Асоціації інвалідів Буського району
Ціхоцька Людмила Іванівна голова РО Товариства «Просвіта»
Ярема Євген Ігорович Директор Буського радіо
Гураш Людмила Степанівна Голова районної ГО Станиця Красне НСОУ
Ціхоцький Іван Любомирович Голова Правління ГО «Фундація Бадені»
Чуба Ігор Михайлович Голова РО Українського товариства мисливців і рибалок

 


Керівник апарату                                                                                                              Є.М.КичурчакЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
голови райдержадміністрації
_________________N______

ПОРЯДОК
проведення консультацій з громадськістю з питань
формування та реалізації державної політики


1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації і проведення районною державною адміністарцією консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики (далі - консультації з громадськістю).
2. Консультації з громадськістю проводяться з метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності зазначених органів.
Проведення консультацій з громадськістю має сприяти налагодженню системного діалогу районної державної адміністрації з громадськістю, підвищенню якості підготовки рішень з важливих питань державного і суспільного життя з урахуванням громадської думки, створенню умов для участі громадян у розробленні проектів таких рішень.
3. Консультації з громадськістю проводяться з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку району, реалізації та захисту прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів.
4. Результати проведення консультацій з громадськістю враховуються районною державною адміністрацією під час прийняття остаточного рішення або в подальшій його роботі.
5. Консультації з громадськістю організовує і проводить структурний підрозділ районної державної адміністрації , який є головним розробником проекту нормативно-правового акта або готує пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя. Інформація, пов’язана з організацією та проведенням консультацій з громадськістю, оприлюднюється у спеціально створеній рубриці «Консультації з громадськістю» офіційного веб-сайту органу районної державної адміністрації .
6. Районна державна адміністрація щороку складає орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю (далі - орієнтовний план) з урахуванням основних завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, Державною, обласною та районною програми економічного і соціального розвитку та іншими документами, а також результатів проведення попередніх консультацій з громадськістю.
Орієнтовний план складається з урахуванням пропозицій громадської ради, утвореної при райдержадміністрації (далі - громадська рада).
Орієнтовний план затверджується до початку року, оприлюднюється на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та в інший прийнятний спосіб.
7. Громадські об’єднання, релігійні, благодійні організації, творчі спілки, професійні спілки та їх об'єднання, творчі спілки, асоціації, організації роботодавців та їх об’єднання, органи самоорганізації населення, недержавні засоби масової інформації, інші непідприємницькі товариства та установи, легалізовані відповідно до законодавства України (далі - інститути громадянського суспільства), можуть ініціювати проведення консультацій з громадськістю з питань, не включених до орієнтовного плану, шляхом подання відповідних пропозицій громадській раді або безпосередньо районній державній адміністрації.
У разі, коли пропозиція щодо проведення консультацій з громадськістю з одного питання надійшла не менше ніж від трьох інститутів громадянського суспільства, які діють на території району, такі консультації проводяться обов'язково.
Ініціювати проведення консультацій з громадськістю, не включених до орієнтовного плану, може також громадська рада.
8. Структурний підрозділ районної державної адміністрації протягом трьох робочих днів з початку проведення консультацій з громадськістю подає громадській раді проекти відповідних нормативно-правових актів та інформаційно-аналітичні матеріали до них.
9. До участі у проведенні консультацій з громадськістю залучаються в установленому порядку органи місцевого самоврядування.
10. Структурні підрозділи районної державної адміністрації під час проведення консультацій з громадськістю взаємодіють із районними засобами масової інформації, надають їм необхідні інформаційно-аналітичні матеріали.
11. Консультації з громадськістю проводяться у формі публічного громадського обговорення, електронних консультацій з громадськістю (безпосередні форми) та вивчення громадської думки (опосередкована форма). Консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення, електронних консультацій з громадськістю та вивчення громадської думки з одних і тих самих питань можуть проводитись одночасно.
12. В обов'язковому порядку проводяться консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення та/або щодо проектів нормативно-правових актів, які:
стосуються конституційних прав, свобод та обов’язків громадян;
стосуються життєвих інтересів громадян, у тому числі впливають на стан навколишнього природнього середовища;
передбачають провадження регуляторної діяльності у певній сфері;
визначають стратегічні цілі, пріоритети і завдання у відповідній сфері державного управління (у тому числі проекти державних і регіональних програм економічного, соціального і культурного розвитку, рішення стосовно їх виконання);
стосуються інтересів територіальних громад, здійснення повноважень місцевого самоврядування, делегованих районній державній адміністрації районною радою;
визначають порядок надання адміністративних послуг;
стосуються правового статусу громадських об’єднань, їх фінансування та діяльності;
передбачають надання пільг чи встановлення обмежень для суб’єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства;
стосуються присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій;
стосуються витрачання бюджетних коштів (звіти головних розпорядників бюджетних коштів за минулий рік).
Строк проведення таких консультацій з громадськістю визначається структурним підрозділом районної державної адміністрації і повинен становити не менш як 15 календарних днів.
Проекти регуляторних актів виносяться на громадське обговорення з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
13. Публічне громадське обговорення передбачає організацію і проведення публічних заходів:
конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей (нарад) з громадськістю;
Інтернет-конференцій, відеоконференцій.
Додатково у рамках публічного громадського обговорення можуть проводитися засідання громадської ради, інших допоміжних органів, утворених при районній державній адміністрації.
14. Публічне громадське обговорення організовує і проводить структурний підрозділ районної державної адміністрації у такому порядку:
визначає питання, яке буде винесене на обговорення;
приймає рішення про проведення обговорення;
розробляє план заходів з організації та проведення обговорення (у разі потреби);
вживає заходів для забезпечення репрезентативності соціальних груп населення, а також суб'єктів господарювання, інститутів громадянського суспільства, органів місцевого самоврядування та інших заінтересованих суб'єктів (далі - заінтересовані сторони);
оприлюднює в обов'язковому порядку інформацію про проведення обговорення на офіційному веб-сайті районної державної адміінстрації або за відсутності відповідної технічної можливості в інший прийнятний спосіб;
збирає та аналізує інформацію про оцінку громадськістю ефективності запропонованого районною державною адміністрацією шляху вирішення питання;
формує експертні пропозиції щодо альтернативного вирішення питання;
забезпечує врахування результатів обговорення під час прийняття остаточного рішення;
проводить аналіз результатів обговорення;
оприлюднює результати обговорення на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації або за відсутності відповідної технічної можливості в інший прийнятний спосіб.
Для організаційного забезпечення проведення публічного громадського обговорення структурний підрозділ районної державної адміністрації може утворювати робочу групу.
15. В інформаційному повідомленні про проведення публічного громадського обговорення зазначаються:
найменування структурного підрозділу районної державної адміністрації, який проводить обговорення;
питання або назва проекту акта, винесеного на обговорення;
варіанти вирішення питання;
адреса (гіпертекстове посилання) опублікованого на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації тексту проекту акта;
соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія прийнятого рішення;
можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;
відомості про місце і час проведення публічних заходів, порядок обговорення, акредитації представників засобів масової інформації, реєстрації учасників;
порядок участі в обговоренні представників визначених соціальних груп населення та заінтересованих сторін;
поштова та електронна адреси, строк і форма подання письмових пропозицій та зауважень;
адреса і номер телефону, за якими надаються консультації з питання, що винесено на публічне громадське обговорення;
прізвище, ім'я відповідальної особи структурного підрозділу районної державної адміністрації;
строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення.
16. Електронні консультації з громадськістю проводяться у підрубриці «Електронні консультації з громадськістю» рубрики «Консультації з громадськістю» офіційного веб-сайту районної державної адміністрації.
Під час проведення електронних консультацій з громадськістю враховуються строки та порядок оприлюднення проектів нормативно-правових і регуляторних актів, визначені Законами України «Про доступ до публічної інформації» (2939-17) та «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (1160-15).
Для проведення електронних консультацій з громадськістю з питань, визначених у пункті 12 цього порядку, використовується також урядовий веб-сайт «Громадянське суспільство і влада».
17. Під час проведення електронних консультацій з громадськістю структурний підрозділ районної державної адміністрації оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та на урядовому веб-сайті «Громадянське суспільство і влада» інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій, текст проекту акта, винесеного на обговорення.
В інформаційному повідомленні про проведення електронних консультацій з громадськістю зазначаються:
найменування структурного підрозділу районної державної адміністрації, який проводить електронні консультації з громадськістю;
назва проекту акта або стислий зміст пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя, винесеної на обговорення;
соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься рішення дія рішення, яке планується прийняти за результатами електронних консультацій з громадськістю;
можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;
електронна адреса, строк і форма подання пропозицій і зауважень;
номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення;
прізвище, ім’я відповідальної особи структурного підрозділу районної державної адміністрації;
строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення.
18. Консультації з громадськістю розпочинаються з дня оприлюднення інформаційного повідомлення про їх проведення.
19. Пропозиції та зауваження учасників публічного громадського обговорення подаються в усній і письмовій формі на поштову та електронну адреси, зазначені в інформаційному повідомленні про проведення публічного громадського обговорення.
Під час проведення заходів у рамках публічного громадського обговорення ведеться протокол, у якому фіксуються висловлені в усній формі пропозиції і зауваження.
Пропозиції та зауваження учасників електронних консультацій з громадськістю подаються в письмовій формі на електронну адресу, зазначену в інформаційному повідомленні про проведення електронних консультацій з громадськістю, а також за допомогою спеціальних сервісів урядового веб-сайту «Громадянське суспільство і влада» та офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади за їх наявності.
Інститути громадянського суспільства, наукові та експертні організації, інші юридичні особи під час подання пропозицій і зауважень у письмовій формі зазначають своє найменування та місцезнаходження.
Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються.
20. Пропозиції та зауваження, що надійшли під час публічного громадського обговорення, електронних консультацій з громадськістю, вивчаються та аналізуються із залученням у разі потреби відповідних фахівців.
За результатами публічного громадського обговорення, електронних консультацій з громадськістю структурний підрозділ районної державної адміністрації готує звіт, в якому зазначається:
найменування структурного підрозділу районної державної адміністрації, який проводив обговорення;
зміст питання або назва проекту акта, що виносилися на обговорення;
інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні;
інформація про пропозиції, що надійшли до районної державної адміністрації за результатами обговорення із зазначенням автора кожної пропозиції;
інформація про врахування пропозицій та зауважень громадськості з обов'язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень;
інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення.
21. Звіт про результати публічного громадського обговорення та електронних консультацій з громадськістю структурний підрозділ районної державної адміністрації в обов'язковому порядку доводить до відома громадськості шляхом оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті районної державної адміністрації, урядовому веб-сайті «Громадянське суспільство і влада» (у разі проведення електронних консультацій з громадськістю на зазначеному веб-сайті) та в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж через два тижні після прийняття рішень за результатами обговорення.
22. Вивчення громадської думки здійснюється шляхом:
проведення соціологічних досліджень та спостережень (опитування, анкетування, контент-аналіз інформаційних матеріалів, фокус-групи тощо);
створення телефонних "гарячих ліній", проведення моніторингу коментарів, відгуків, інтерв'ю, інших матеріалів у друкованих та електронних засобах масової інформації для визначення позиції різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;
опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян пропозицій та зауважень з питання, що потребує вивчення громадської думки.
23. Вивчення громадської думки організовує і проводить структурний підрозділ районної державної адміністрації із залученням громадської ради у такому порядку:
визначає:
- потребу у вивченні громадської думки з окремого питання;
- питання, з яких проводиться вивчення громадської думки,
альтернативні пропозиції щодо їх вирішення;
- строк, форми і методи вивчення громадської думки;
- на конкурсній основі дослідницькі організації, фахівців, експертів, громадські організації, які проводитимуть вивчення громадської думки;
- ступінь репрезентативності соціальних груп населення та
заінтересованих сторін, які досліджуються;
отримує підсумкову інформацію про результати вивчення громадської думки;
узагальнює громадську думку щодо запропонованого вирішення питань, що потребували вивчення громадської думки;
забезпечує врахування громадської думки під час прийняття районною державною адміністрацією остаточного рішення з питань, що потребували вивчення громадської думки;
оприлюднює в обов'язковому порядку на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації та в інший прийнятний спосіб результати вивчення громадської думки.
24. У звіті про результати вивчення громадської думки зазначається:
найменування структурного підрозділу районної державної адміністрації, який організував вивчення громадської думки (вивчав громадську думку);
найменування адміністративно-територіальної одиниці у разі вивчення громадської думки на окремій території;
соціальні групи населення та заінтересовані сторони, вивчення думки яких проводилося;
тема та питання, з яких проводилося вивчення громадської думки;
методи, що застосовувалися для вивчення громадської думки;
ступінь допустимого відхилення від обраної моделі дослідження;
інформація про осіб, що проводили вивчення громадської думки;
узагальнення громадської думки щодо запропонованого вирішення питань, що потребували вивчення громадської думки та її врахування під час прийняття районною державною адміністрацією остаточного рішення;
обґрунтування прийнятого рішення у разі неврахування громадської думки.
25. Для організації вивчення громадської думки з метою отримання об'єктивної та достовірної інформації структурний підрозділ районної державної адміністрації може відповідно до законодавства укладати договори з дослідницькими організаціями, фахівцями, експертами, інститутами громадянського суспільства про проведення на умовах відкритого конкурсу фахових, наукових соціологічних досліджень, спостережень, експрес-аналізу пропозицій різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін.