Узнать рейтинг Joomla.
Здесь можно найти шаблоны joomla 3.

Інформація про відділ

Відділ ведення Державного реєстру виборців
апарату Буської районної державної адміністрації
Начальник відділу: Павлик Олена Володимирівна
 
 
22 лютого 2007 року Верховною Радою України прийнято Закон України „Про Державний реєстр виборців", який набрав чинності 1 жовтня 2007 року.
Державний реєстр виборців являє собою автоматизовану інформаційно-телекомунікаційну систему (банк даних) призначену для зберігання та обробки даних, які містять відомості про громадян України, які мають право голосу.
Відділ ведення Державного реєстру виборців утворений Буською районною державною адміністрацією і є структурним підрозділом її апарату.
Основними завданнями відділу ведення Державного реєстру виборців є: постійне ведення Державного реєстру виборців, до якого вносяться відомості про громадян, що мають право голосу і проживають або перебувають на території Буського району та складання й уточнення списків виборців на виборчих дільницях.
Відділ ведення Реєстру відповідно до покладених на нього завдань:
1) забезпечує ведення Реєстру, що передбачає проведення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій: внесення запису про виборця до бази даних Реєстру; внесення змін до персональних даних Реєстру; знищення запису в Реєстрі з підстав та в порядку, що встановлені Законом України “Про Державний реєстр виборців” та прийнятими відповідно до нього актами розпорядника Реєстру; візуальний та автоматизований контроль повноти і коректності персональних даних Реєстру;
2) веде облік усіх операцій, пов’язаних із змінами бази даних Реєстру, в порядку та за формою, що встановлені розпорядником реєстру;
3) забезпечує у взаємодії з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України захист Реєстру у процесі його створення та ведення;
4) установлює на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер територіального виборчого округу та номер виборчої дільниці, до яких належить виборець;
5) надає на письмову вимогу виборця інформацію про його персональні дані, внесені до Реєстру;
6) надсилає на виборчу адресу виборця довідку про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру, та веде облік осіб, яким видана така довідка;
7) проводить у разі потреби перевірку зміни персональних даних виборця, зазначених у заяві;
8) здійснює щоквартальне поновлення бази даних Реєстру та щорічне уточнення персональних даних Реєстру;
9) забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складення, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях відповідно до законодавства;
10) надає в установленому порядку статистичну інформацію про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру;
11) розглядає запити та звернення виборців, а також звернення політичних партій у порядку, встановленому Законом України “Про Держаний реєстр виборців”;
12) проводить перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру;
13) здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
Відділ ведення Реєстру має право одержувати в установленому порядку від виборців, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій інформацію, необхідну для ведення Реєстру і виконання покладених на нього завдань .
 
Відповідно до ст. 10 Закону "Про Державний реєстр виборців", кожен виборець має право:
-       подавати свої персональні дані до відділу ведення Державного реєстру виборців;
-       знати про своє включення (невключення) чи включення (невключення) інших осіб до Державного реєстру виборців;
-       знати про використання своїх персональних даних, зокрема знати, кому і на яких підставах була надана інформація про нього;
-       одержувати на безоплатній основі у будь-який час від відділу ведення Державного реєстру виборців повну інформацію в доступній формі про свої персональні дані, внесені до Державного реєстру виборців;
-       звертатися у порядку, встановленому законом, до відповідного відділу ведення Державного реєстру виборців з мотивованою заявою щодо неправомірного включення (не включення) до Державного реєстру виборців себе чи інших осіб, запис, про себе чи про інших осіб, виправлення недостовірних відомостей Державного реєстру виборців щодо себе або інших осіб;
-       оскаржувати у порядку, встановленому законом, рішення, дії чи бездіяльність відділу ведення Державного реєстру виборців;
-       захищати будь-якими не забороненими законом засобами свої права та законні інтереси у разі їх порушення при веденні Державного реєстру виборців.
 
80500, Львівська область, м. Буськ
вул. Львівська, 2  (II поверх)
телефон (264) 3-06-53, 3-05-00