Офіційний веб-сайт Буської районної державної адміністрації Львівської області - Служба у справах дітей Буської РДА - ПОЛОЖЕННЯ про службу у справах дітей Буської районної державної адміністрації Львівської області
  
Інформаційні ресурси  
Координаційний центр
Буська районна рада
Районний часопис
Буське районне радіомовлення


Ми у Facebook
 
Інформація  
+ Буська РДА
+ Про Буський район
+ Інвестиційна діяльність
+ Пропозиції інвесторам
+ Керівні документи
+ Проекти розпоряджень, які підлягають оприлюдненню
+ Розпорядження
+ Розпорядження, зареєстровані управлінням юстиції
+ Доступ до публічної інформації
+ Запобігання проявам корупції
+ Проект «Місцевий розвиток орієнтований на громаду - ІІ»
+ Пільгове іпотечне кредитування
+ ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ
+ Очищення влади
+ Збройні Сили України
+ ІНФОРМАЦІЯ
+ Місцеві вибори 2015
+ Управління Держспоживслужби
 
Розділи  
+ Економіка
+ Сільське господарство
+ Управління соціального захисту
 -  Служба у справах дітей Буської РДА
+ Архітектура
+ Культура
+ Освіта
+ Охорона здоров'я
+ Територіальний центр
+ Центр зайнятості
+ Регуляторна політика
+ Центр надання адміністративних послуг
+ Управління Держспоживслужби
+ Фінансове управління
+  Відділ статистики
+ Громадська рада
+ Відділ ведення Державного реєстру виборців
+ Відділ державної реєстрації
+ Паспорти бюджетних програм
+ Звернення громадян
+ Громадянське суспільство
+ Релігія
+ Туризм
+ Державна інспекція з питань праці
+ Планові перевірки
+ Моніторинг регіональних цін
+ Для багатодітних сімей
+ Громадське обговорення
+ ІНФОРМАЦІЯ для ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
+ Туристична привабливість
+ Енергозбереження
+ Децентралізація влади
+ Об'єднані територіальні громади
+ Законодавчі акти
+ Управління Пенсійного фонду
+  Оголошення
 
Календар подій  

 
Лічильник  

 1682465 всього

 51 зараз на сайті

 
Сервіс  
Написати для admin  Зворотний зв'язок
Додати  Додати у вибране
Рекомендувати цей сайт другові  Рекомендувати другові
Мобільна версія   Мобільна версія
 
  Служба у справах дітей Буської РДА - ПОЛОЖЕННЯ про службу у справах дітей Буської районної державної адміністрації Львівської області  
 


ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Буської
районної державної адміністрації
від "29" січня 2013 року № 15-КПОЛОЖЕННЯ
про службу у справах дітей Буської районної державної адміністрації
Львівської області
1. Служба у справах дітей Буської районної державної адміністрації (надалі - служба) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і підпорядкований відповідно голові районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний службі у справах дітей Львівської обласної державної адміністрації.
Служба має повне і скорочене найменування.
Повне найменування – «Служба у справах дітей Буської районної
державної адміністрації Львівської області».
Скорочене найменування – «Служба у сп. діт. Буської РДА».


2. Служба у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної державної адміністрації.

3. Основними завданнями служби є:

3.1. Реалізація на території району державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.
3.2. Розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.
3.3. Координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.
3.4. Встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї.
3.5. Здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах та закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності.
3.6. Ведення державної статистики щодо дітей.
3.7. Ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу.

4. Служба відповідно до покладених на неї завдань:

4.1. Організовує розроблення і здійснення на території району заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, запобігання бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.
4.2. Надає органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень.
4.3. Здійснює усиновлення, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.
4.4. Забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей.
4.5. Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних виховних установах, дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях.
4.6. Організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, районним центром соціальних служб для сім1ї, дітей та молоді, кримінальною міліцією у справах дітей заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність.
4.7. Розробляє і подає на розгляд районної ради пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, а також утримання підпорядкованих їй закладів соціального захисту для дітей.
4.8. Розглядає в установленому порядку звернення громадян.
4.9. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої вона є.
4.10. Проводить інформаційно – роз’яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції через засоби масової інформації.
4.11. Здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.
4.12. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.
4.13. Забезпечує захист персональних даних.
4.14. Здійснює передбачені законом галузеві повноваження;
4.15. Здійснює інші передбачені законом повноваження.


5. Служба має право:

5.1. Приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов’язкові для виконання органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами.
5.2. Отримувати повідомлення від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень.
5.3. Отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної держадміністрацій, відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань.
5.4. Звертатися до органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей.
5.5. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації у відповідній галузі.
5.6. Порушувати перед райдержадміністрацією та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім’ю та навчальні заклади.
5.7. Перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми в навчальних закладах за місцем проживання, а також у разі необхідності – умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності.
5.8. Представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.
5.9. Запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з’ясування причин, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин.
5.10. Порушувати перед райдержадміністрацією та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих службами у справах дітей.
5.11. Укладати в установленому порядку угоди про співпрацю з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об’єднаннями громадян і благодійними організаціями.
5.12. Скликати в установленому порядку наради, семінари з питань, що належать до її компетенції.
5.13. Відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання, роботи, вживати заходів для соціального захисту дітей.
5.14. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами райдержадміністрації, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

6. Служба в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на неї завдань та здійснення запланованих заходів.

7. Службу очолює керівник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням із заступником голови облдержадміністрації та начальником служби у справах дітей обласної державної адміністрації.

8. Керівник служби має заступника, який за його поданням призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації.

9. Керівник служби:

9.1. Здійснює керівництво діяльністю служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань, а також за роботу підпорядкованих службі закладів.
9.2. Подає на затвердження голові районної державної положення про службу у справах дітей райдержадміністрації.
9.3. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації кошторис та штатний розпис служби в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників.
9.4. Подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців служби, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності; прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.
9.5. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.
9.6. Затверджує посадові інструкції працівників служби у справах дітей районної державної адміністрації та розподіляє обов’язки між ними.
9.7. Планує роботу структурного підрозділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації.
9.8. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи служби у справах дітей райдержадміністрації;
9.9. Виконує обов’язки керівника служби захисту інформації (СЗІ) Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Діти" (ЄІАС "Діти") районного рівня.

10. Вирішення питань, пов’язаних з усиновленням, влаштуванням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей покладається на окремий підрозділ, який утворюється у складі служби. Штатна чисельність такого підрозділу встановлюється залежно від кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, але не менше двох осіб.
11. Утримання служби здійснюється відповідно до законодавства.
11.1. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників служби затверджується головою районної державної адміністрації.
11.2. Матеріально - технічне забезпечення служби здійснює районна державна адміністрація.
11.3. Кошторис та штатний розпис служби затверджується у встановленому порядку головою районної державної адміністрації в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці її працівників.

12. Служба є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власний бланк.


Створено : 26/05/2014 • 12:22
Оновлено : 26/05/2014 • 12:23
Категорія : Служба у справах дітей Буської РДА
Сторінка проглянута 2213 раз


Передпроглядання друку Передпроглядання друку     Версія для друку Версія для друку

 

  Коментарі:  
 


Поки коментарів немає.
Ви можете першим додати коментар!


 

  Голова Буської РДА
 

Шановні відвідувачі!

Ми раді вітати Вас на нашому сайті. Кожен з Вас знайде тут цікаву та корисну інформацію про наш лелечий край та людей, які населяють цю благодатну землю!

  Пошук
 
  Пошук Google
 
Google

Web busk-rda.org.ua
  веб-ресурси
 
Конституція України
Офіційний сайт Президента України
Верховна Рада України
Урядовий портал України
Головне управління державної служби України
Львівська обласна державна адміністрація
Львівська обласна рада
Державний реєстр виборців
ДПС у Львівській області
Гаряча лінія
Проект економічного та соціального розвитку Львівської області
Інвестиційний портал Львівської області
Новини України та світу.УКРІНФОРМ
Ми розвиваємо електронне урядування
Галерея послуг Львівської області
ІНФОРМАЦІЯ для ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
Запрошуємо талановитих людей реалізувати себе у владі
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Офіс реформ. Львівщина
Державна підтримка енергозбереження
Державна служба України<br /> у справах ветеранів війни <br /> та учасників антитерористичної операції
Національна дитяча <br /> гаряча лінія
Безоплатна <br /> правова допомога
Подорожуємо по безвізу
Департамент з питань цивільного захисту
Продовжується набір на військову службу за контрактом до Національної Гвардії України
Національне агенство з питань запобігання корупції
Зміни Одне Життя

«Відео Енергоменеджмент – шлях до заощадження державного та місцевих бюджетів»
  Новини регіону
 
  
^ Вгору ^

м.Буськ вул.Львівська, 2
електронна адреса: busk_rda@ukr.net
                                 тел.(03264) 2-16-92
                                  тел.(03264) 2-18-02
GuppY - http://www.freeguppy.org/    Site powered by GuppY v4.5.12 © 2004-2005 - CeCILL Free License   GuppY - http://www.freeguppy.org/