Узнать рейтинг Joomla.
Здесь можно найти шаблоны joomla 3.

Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Буської районної державної адміністрації

 

 

УКРАЇНА

БУСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

    20 грудня 2013р._______                 м. Буськ                                   № __341___

 

 

 

 

 

 

Про затвердження 

Регламенту Центру

надання адміністративних

послуг Буської районної

державної адміністрації

 

Відповідно до  ст. 6, 31, 33, 41 Закону України від 09 квітня 1999 року № 586-XIV «Про місцеві державні адміністрації» (зі змінами) , Законів України від 06.09.2012 № 5203-VI «Про адміністративні послуги» (зі змінами), від 06.09.2005 № 2806-IV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (зі змінами), Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 року № 588 з метою забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади, створення зручних і сприятливих умов під час отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання:

 1. Затвердити Регламент Центру надання адміністративних послуг Буської районної державної адміністрації, що додається.
 2. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування на офіційному веб-сайті Буської районної державної адміністрації.
 3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови Буської районної державної адміністрації Яцик М.М.

 

 

 

 

             Голова                                                                       В.Л.Сай 


 

                                                                                                                                                              

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 розпорядження голови         

                                                                                              райдержадміністрації

                                                                                             20 грудня 2013р.№ 341                                       

 

РЕГЛАМЕНТ

Центру надання адміністративних послуг Буської районної державної адміністрації

 

Загальна частина

 

 1. Регламент Центру надання адміністративних послуг Буської районної державної адміністрації (далі – Регламент)визначає порядок організації роботи Центру надання адміністративних послуг (далі - Центр), порядок дій адміністраторів Центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.
 2. У цьому Регламенті терміни вживаються у значенні, встановленому Законом України«Про адміністративні послуги».
 3. Надання адміністративних послуг у Центрі здійснюється відповідно до принципів:

- верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

-  стабільності;

-  рівності перед законом;

-  відкритості та прозорості;

-  оперативності та своєчасності;

-  доступності інформації про надання адміністративних послуг;

-  захищеності персональних даних;

-  раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

-  неупередженості та справедливості;

-  доступності та зручності для суб’єктів звернення.

 1. Центр у своїй діяльності керуєтьсяКонституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про Центр та регламентом Центру.

 

Вимоги до приміщення, в якому розміщується Центр

 

 1.  Центр розміщується в центральній частині міста у зручному для суб’єктів звернення місці з розвинутою транспортною інфраструктурою.

На вході до приміщення (будівлі) розміщується інформаційна вивіска з найменуванням Центру та графіком його роботи.

Графік роботи Центру затверджується розпорядженням голови Буської районної державної адміністрації, з урахуванням вимог Закону України “Про адміністративні послуги ” .

Вхід до Центру повинен бути облаштований пандусами для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

На прилеглій до Центру території передбачається місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення. На прилеглих вулицях розміщуються вказівники, на яких зазначається місце розташування Центру.

 1. Приміщення Центру поділяється на відкриту та закриту частини.

У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками Центру. Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до такої частини Центру.

Відкрита частина включає:

сектор прийому;

сектор інформування;

сектор очікування;

сектор обслуговування.

Відкрита частина розміщується на першому поверсі будівлі.

Для відвідувачів Центру (у відкритій частині) облаштовується скринька для висловлення зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг.

Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, пошти, надання консультацій з використанням телефонного зв’язку, а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву).

Вхід до закритої частини Центру суб’єктам звернення забороняється.

Закрита частина може розміщуватися на інших поверхах, ніж відкрита частина.

 1. Сектор прийому облаштовується при вході до приміщення Центру. У ньому здійснюється загальне інформування та консультування суб’єктів звернення з питань роботи Центру.
 2. Сектор інформування облаштовується з метою ознайомлення суб’єктів звернення з порядком та умовами надання адміністративних послуг.

У секторі інформування розміщуються інформаційні стенди, а також у разі можливості - інформаційний термінал в зручному для перегляду місці, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг.

Сектор інформування облаштовується столами, стільцями, телефонами, факсимільними апаратами та забезпечується канцелярськими товарами для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів.

 1. Сектор очікування розміщується в просторому приміщенні, площа якого визначається залежно від кількості осіб, які звертаються до Центру протягом дня, та облаштовується в достатній кількості стільцями, кріслами тощо.
 2. Сектор обслуговування повинен бути утворений за принципом відкритості розміщення робочих місць. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення повинно мати інформаційну табличку із зазначенням номера такого місця, прізвища, імені, по батькові та посади адміністратора центру.
 3. Площа секторів очікування та обслуговування повинна бути достатньою для забезпечення зручних та комфортних умов для прийому суб’єктів звернення і роботи адміністраторів Центру і становити не менш як 50 кв. метрів.
 4. На інформаційних стендах, а також інформаційних терміналах (у разі їх наявності) розміщується інформація, зокрема, про:

1) найменування Центру, його місцезнаходження, номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти;

2) графік роботи Центру (прийомні дні та години, вихідні дні);

3) перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;

4) строки надання адміністративних послуг;

5) бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;

6) платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

7) супутні послуги, які надаються в приміщенні Центру;

8) прізвище, ім’я, по батькові керівника Центру, контактні телефони, адресу електронної пошти;

9) користування інформаційними терміналами (у разі їх наявності);

10) користування автоматизованою системою керування чергою (у разі її наявності);

11) положення про Центр;

12) регламент Центру.

 1. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, повинен розміщуватися у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці, у тому числі на інформаційному терміналі (у разі його наявності). Адміністративні послуги в переліку групуються за моделлю життєвих ситуацій суб’єктів звернення та/або сферами правовідносин (законодавства), та/або суб’єктами надання адміністративних послуг.
 2. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються у секторі інформування на стендах-накопичувачах або стелажах із вільним доступом до них суб’єктів звернення.
 3. Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної в цьому розділі, шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах, інших необхідних матеріалів, надрукованих шрифтом Брайля. У разі можливості на інформаційних терміналах розміщується голосова інформація та відеоінформація, а також здійснюється інформування іншими способами, які є зручними для осіб з обмеженими фізичними можливостями.
 4. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у Центрі можуть надаватися адміністративні послуги безпосередньо такими суб’єктами.

 

Інформаційна та технологічна картки адміністративних послуг

 

 1. Інформаційні і технологічні картки розробляються та затверджуються суб’єктами надання адміністративних послуг відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» та вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, а також інших нормативно-правових актів, які регламентують надання адміністративних послуг.
 2. 18. Буська райдержадміністрація, а також керівникЦентру можуть вносити суб’єкту надання адміністративної послуги подання щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних картокадміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності).
 3. 19. У разі внесення змін до законодавства щодо надання  адміністративної послуги, суб’єкт її надання своєчасно інформує Буську райдежадміністрацію, а також керівникаЦентру, готує відповідні зміни до інформаційних та/ або технологічних карток згідно з вимогами законодавства та цього Регламенту.

 

Робота інформаційного підрозділу центру

 

 1. Для надання допомоги суб’єктам звернення у користуванні інформаційним терміналом (у разі його наявності), консультування із загальних питань організації роботи центру та порядку прийому суб’єктів звернення у центрі може утворюватися інформаційний підрозділ.

Інформаційний підрозділ Центру також:

інформує за усним клопотанням суб’єкта звернення про належність порушеного ним питання до компетенції Центру;

консультує суб’єктів звернення щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, надає інформацію про платіжні реквізити для сплати адміністративного збору;

надає іншу інформацію та допомогу, що необхідні суб’єктам звернення до прийому їх адміністратором.

 1. Буська райдержадміністрація створює та забезпечує роботу веб-сайту Центру або окремого розділу на своєму веб-сайті, де розміщується інформація, зазначена впункті 12цього Регламенту, а також відомості про місце розташування Центру, найближчі зупинки громадського транспорту, під’їзні шляхи, місця паркування, інша корисна для суб’єктів звернення інформація.
 2. Інформація, яка розміщується в приміщенні Центру (в тому числі на інформаційних терміналах) та на веб-сайті, повинна бути актуальною і повною.

Інформація на веб-сайті Центру має бути зручною для пошуку та копіювання.

 1. Суб’єктам звернення, які звернулися до Центру з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг Центром у спосіб, аналогічний способу звернення.

Керування чергою в Центрі

 

 1. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернення у Центрі вживаються заходи для запобігання утворенню черги, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернення.
 2. У Центрі може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час. Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до Центру та/або електронної реєстрації на веб-сайті Центру. Прийом суб’єктів звернення, які зареєструвалися шляхом попереднього запису, здійснюється у визначені керівником Центру години.
 3. У випадку відсутності суб’єкта звернення у визначений за попереднім записом час та на протязі наступних 15 хвилин, адміністратор робить відмітку у журналі попереднього запису про нез’явлення заявниката цей запис скасовується.

 

Прийняття заяви та інших документів у Центрі

 

 1. 27. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі – вхідний пакет документів), та повернення документів (результату надання адміністративної послуги, далі також - вихідний пакет документів) здійснюється виключно уЦентрі.
 2. 28. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені регіональними та місцевими дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно доЗакону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.
 3. Суб’єкт зверненнямає право подати вхідний пакет документів у Центр особисто, через уповноваженого представника, надіслативхідний пакет документів поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або, у передбачених законом випадках, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.
 4. У разі, якщо вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб’єкта звернення, до нього додаються документи, які підтверджують особу представника та засвідчують його / її повноваження (довіреність або інший документ, що посвідчує відносини представництва).
 5. Адміністратор Центру перевіряє відповідність поданого пакету документів інформаційній картці адміністративної послуги, за потреби – надає допомогу суб’єкту звернення у заповнені бланку заяви. У випадку, якщосуб’єкт звернення припустився неточностей або помилки при заповненні бланку заяви, адміністратор повідомляє суб’єкта звернення про відповідні недоліки та, за потреби, надає необхідну допомогу у їх усуненні. Всі виправлення під час прийняття вхідного пакету документів підтверджуються підписом суб’єкта звернення.
 6. Заява, що подається для отримання адміністративної послуги, повинна містити дозвіл суб’єкта звернення на обробку, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.
 7. Адміністратор Центру складає опис вхідного пакета документів, у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї, у двох примірниках.
 8. 34. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом і з проставленням печатки (штампа) відповідного адміністратора Центру, а також відмітки про дату та час його складення. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи, а у разі здійснення в Центрі електронного    документообігу - в електронній формі.
 9.  35. Адміністратор Центру під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та/або електронній формі.
 10. Адміністратор Центру здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстраціїзвернень щодо отримання адміністративних послуг (у паперовій та/або електронній формі) за формою згідно з додатком 1 до Регламенту. Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.
 11. У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор Центру не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою (та/або його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку.
 12. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор Центру формує справу у паперовій та/або електронній формі та в разі потреби здійснює її копіювання та/або сканування.
 13. Інформацію про вчинені дії адміністратор Центру вносить до листа про проходження справи у паперовійза формою згідно з додатком 2 до Регламентута/або електронній формі (крім випадків, коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг.

 

Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

 

 1. Після вчинення дій, передбаченихпунктами 27-39цього Регламенту, адміністратор Центру зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб’єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в листі про проходження справи із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи.
 2. Передача справ у паперовій формі від Центру до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється в порядку, визначеному органом, що утворив Центр, але не менше ніж один раз протягом робочого дня, шляхом доставки працівником Центру, надсилання відсканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку або в інший спосіб.

42 Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа про проходження справи.

 1. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється адміністраторами центру відповідно до розподілу обов’язків за рішенням керівника Центру.
 2. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:

своєчасно інформувати Центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора Центру про хід розгляду справи.

У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор Центру невідкладно інформує про це керівника Центру.

 

Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення

 

 1. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до Центру, про що зазначається в листі про проходження справи.
 2. Адміністратор Центру невідкладно у день надходження вихідного пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також до відповідного реєстру в паперовій та/або електронній формі.
 3. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під розписку (у тому числі його уповноваженому представникові) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб.

Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зберігається в матеріалах справи.

 1. У разі незазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в Центрі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку в Центрі, а потім передається для архівного зберігання.
 2. У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор Центру реєструє інформацію про результат розгляду справи в журналі (у паперовій та/або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.
 3. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори і керівник Центру.
 4. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у паперовій (копія) та/або електронній (відскановані документи) формі, зокрема заява суб’єкта звернення, результат надання адміністративної послуги та інші документи, визначені органом, що утворив Центр, зберігається у Центрі.

Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

 

 Оскарження результатів надання адміністративних послуг

 

 1. Суб’єкт зверненнямає право подати скаргу на отриманий через ЦНАП результат надання адміністративної послуги до суб’єкта надання адміністративної послуги або до вищого органу відносно того органу, що вирішив справу (у разі, якщо такий вищий орган існує).
 2. Скарга, яка подається до ЦНАП, підлягає обов’язковійреєстрації і не пізніше наступного дня з моменту її реєстрації разом із матеріалами, що додаються до неї, передається (надсилається) суб’єкту розгляду скарги.
 3. Суб’єкт розгляду скарги зобов’язаний розглянути й вирішити скаргу відповідно до вимог чинного законодавства України та забезпечити передання рішення у ЦНАП для доведення до відома скаржника.
 4. У випадку, якщо суб’єкт звернення подає скаргу на результат надання адміністративної послуги, отриманий через ЦНАП, безпосередньо до суб’єкта розгляду скарги, такий орган зобов’язаний надіслати копію скарги до ЦНАП протягом п’яти робочих днів з дня її отримання, а також проінформувати ЦНАП про результати розгляду скарги протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення за скаргою.

 

Оскарження дій або бездіяльності адміністраторів та інших працівників ЦНАП

 

 1. У ЦНАП здійснюється обов’язкове ведення книги відгуків та пропозицій у паперовій та / або електронній формі, доступ до якої надається кожному суб’єкту звернення.
 2. Будь-яка особа має право подати скаргу на дії або бездіяльність адміністраторів (працівників) ЦНАП, якщо вважає, що ними порушено її права, свободи чи законні інтереси.
 3. Суб’єктом розгляду скарги на дії чи бездіяльність адміністраторів та інших працівників ЦНАП є директор ЦНАП. Суб’єктом розгляду скарги на дії чи бездіяльність директора ЦНАП є голова Буської районної державної адміністрації.
 4. Керівник ЦНАП розглядає скаргу протягом п’ятнадцяти днів з моменту її реєстрації. У випадку, якщо скарга потребує додаткового дослідження матеріалів справи чи вчинення інших дій, необхідних для об’єктивного розгляду скарги, керівник ЦНАП має право подовжити термін розгляду скарги, але не більш ніж до тридцяти днів з моменту реєстрації скарги, про що повідомляє суб’єкта звернення письмово або в інший обраний суб’єктом звернення спосіб.
 5. Керівник ЦНАП вчиняє всі необхідні дії для прийняття об’єктивного рішення за скаргою, в межах своїх повноважень вирішує питання про дисциплінарну відповідальність працівників ЦНАП.

 

 

 Додаток  1

                                                                                                                                              до Регламенту Центру надання 

                                                                                                                                              адміністративних послуг

                                                                                                                                              Буської районної державної

                                                                                                                                              адміністрації

                                                                                                                                                         (пункт 36)

ЖУРНАЛ

реєстрації звернень щодо отримання адміністративних послуг до Центру надання  адміністративних послуг

                                                               Буської районної державної  адміністрації

 

Реєстраційний номер

Дата звернення, надходження заяви та документів, що додаються до неї

Адміністративна послуга

Суб’єкт надання адміністративної послуги

Найменування суб’єкта звернення (юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи (уповноваженої ними особи), підпис заявника (відмітка про надходження поштою) та дата

Прізвище та ініціали адміністра­тора, який прийняв заяву про надання адміністративної послуги та документи, що до неї додавалися, його підпис

Відмітка про надання адміністративної послуги, підпис заявника (або відмітка про направлення поштою) та дата

Відмітка про відмову у наданні адміністративної послуги (номер та дата рішення суб’єкту надання адміністративної послуги про відмову у наданні адміністративної послуги), підпис заявника (або відмітка про надіслання поштою) та дата

Приміт

ка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

Додаток   2

                                                                                                                                              до Регламенту центру надання 

                                                                                                                                              адміністративних послуг

                                                                                                                                              Буської районної державної

                                                                                                                                              адміністрації

                                                                                                                                                         (пункт 39)


Лист про проходження справи   №__________ від ___________
 
Адміністративна послуга ___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Суб’єкт звернення ___________________________    Суб’єкт  надання адміністративної послуги ______________________________________
 


Відомості про отримання суб’єктом надання адміністративної послуги заяви та пакету документів поданих суб’єктом звернення адміністратору з метою отримання адміністративної послуги

Відомості про отримання адміністратором від представника суб’єкта  надання адміністративної послуги  результат розгляду справи

Дата

Підпис, прізвище та ініціали представника суб’єкта  надання адміністративної послуги

Підпис, прізвище та ініціали адміністратора

Примітка

Дата

Підпис, прізвище та ініціали представника суб’єкта  надання адміністративної послуги

Підпис, прізвище та ініціали адміністратора

Примітка