Узнать рейтинг Joomla.
Здесь можно найти шаблоны joomla 3.

Річний план закупівель

 

                                                                                                                                                                                                          Затверджено

                                                                                                                                                                                                   Наказ Міністерства

економічного розвитку

                                                                                                                                                                                                   і торгівлі України

                                                                                                                                                                                                 15.09.2014  №1106

 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2015 рік

Буська центральна районна лікарня

код за ЄДРПОУ  01997633

Предмет закупівлі

Код КЕКВ

(для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

3

4

6

Газ природний,скраплений або в газоподібному стані (постачання природного газу)

2274

739 000 (сімсот тридцять дев'ять тисяч гривень 00 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Грудень

2014 року

Процедуру обрано відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р.

№ 1197-VІІ

Головний розпорядник коштів –

Фінансове управління Буської РДА

Енергія електрична

2273

816 200 (вісімсот шістнадцять тисяч двісті гривень 00 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Грудень

2014 року

Процедуру обрано відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197-VІІ

Головний розпорядник коштів –

Фінансове управління Буської РДА

Пара та гаряча вода ; постачання пари та гарячої води ( постачання теплової енергії)

2271

1 550 000 (один мільйон

п'ятсот п'ятдесят тисяч гривень 00 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Січень

2015 року

Процедуру обрано відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197-VІІ

Головний розпорядник коштів –

Фінансове управління Буської РДА

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 12.01.2015р. № 2.

Голова комітету з конкурсних торгів     ____________________    Запоточний М.І.
                                                                                                                     (підпис)                                     (ініціали та прізвище)  

                                                                                   М. П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів ____________________    Літкович А.В.
                                                                              (підпис)                                     (ініціали та прізвище)           

 

 

 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2015 рік

 

Буська центральна районна лікарня

 

код за ЄДРПОУ 01997633

Предмет закупівлі

Код КЕКВ

(для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

3

4

6

Газ природний, скраплений або в газоподібному стані(постачання природного газу)

2274

 

739 000(сімсот тридцять дев'ять тисяч  гривень 00коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Грудень

2014 року

Процедуру обрано відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197-VІІ

Головний розпорядник коштів – Фінансове управління Буської РДА

Енергія електрична

2273

816 200(вісімсот шістнадцять тисяч двісті гривень 00коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Грудень

2014 року

Процедуру обрано відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197-VІІ

Головний розпорядник коштів – Фінансове управління Буської РДА

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 22 .12.2014р. № 1.

Голова комітету з конкурсних торгів     ____________________ __Запоточний  М.І.____
                                                                      (підпис)                         (ініціали та прізвище)  

                                                       М. П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів ____________________ _Літкович  А. В._______
                                                                      (підпис)                         (ініціали та прізвище)           

 

 

 

ПРОЕКТ РІЧНОГО  ПЛАНУ  ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2015 рік

Буська центральна районна лікарня

____________________01997633_______________________
                 (найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

 

 

Код КЕКВ (для бюджет-них коштів)  

Джерело фінансу-вання 

Очікувана вартість предмета закупівлі 

Процедура закупівлі 

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі 

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки  документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікацій-ної документації)

                       Примітки

 

 

3

5

8

Газ природний, скраплений або в газоподібному стані(постачання природного газу)

2274

 

Кошти місцевого бюджету

 

   Переговорна процедура

закупівлі

Грудень

2014 року

 

Процедуру обрано відповідно до підпункту 2 ч.2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель»,

№ 1197-VII від 10.04.2014 р

 Головний розпорядник коштів - Фінансове управління Буської РДА

Енергія електрична

2273

Кошти місцевого бюджету

 

   Переговорна процедура

закупівлі

Грудень

2014 року

 

Процедуру обрано відповідно до підпункту 2 ч.2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель»,

№ 1197-VII від 10.04.2014 р

Головний розпорядник коштів - Фінансове управління Буської РДА

Пара та гаряча вода;  постачання пари та гарячої води (постачання теплової енергії)

2271

Кошти місцевого бюджету

 

  Переговорна

  процедура

  закупівлі

Грудень

2014 року

 

Процедуру обрано відповідно до підпункту 2 ч.2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», № 1197-VII від 10.04.2014 р.

Головний розпорядник коштів - Фінансове управління Буської РДА 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 11.09.2014 р.  №5 .

                    Голова комітету з конкурсних торгів   Романюк Є.В.           ________

                                                                 (прізвище, ініціали)     (підпис)    М. П. 

 

                    Секретар комітету з конкурсних торгів Політило Н.Я.         _________

                                                                  (прізвище, ініціали)    (підпис)   

 

 

РІЧНИЙ  ПЛАН  ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2014 рік

Буська центральна районна лікарня

____________________01997633_______________________
                 (найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

 

 

Код КЕКВ (для бюджет-них коштів)  

Джерело фінансу-вання 

Очікувана вартість предмета закупівлі 

Процедура закупівлі 

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі 

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки  документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікацій-ної документації)

                       Примітки

 

 

3

5

8

Газ природний, скраплений або в газоподібному стані(постачання природного газу)

2274

 

Кошти місцевого бюджету

 

Закупівля в одного учасника

Грудень

2013 року

 

Процедуру обрано відповідно до підпункту 2 ч.2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», № 2289-VI від 01.06.2010 р.

Головний розпорядник коштів - Фінансове управління Буської РДА

Енергія електрична

2273

Кошти місцевого бюджету

 

Закупівля в одного учасника

Грудень

2013 року

 

Процедуру обрано відповідно до підпункту 2 ч.2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», № 2289-VI від 01.06.2010 р.

Головний розпорядник коштів - Фінансове управління Буської РДА

Пара та гаряча вода;  постачання пари та гарячої води (постачання теплової енергії)

2271

Кошти місцевого бюджету

 

  Переговорна процедура

  закупівлі

Серпень

2014 року

 

Процедуру обрано відповідно до підпункту 2 ч.2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», № 1197-VII від 10.04.2014 р.

Головний розпорядник коштів - Фінансове управління Буської РДА 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 13.08.2014 р.  №4 .

                    Голова комітету з конкурсних торгів   Романюк Є.В.           ________

                                                                 (прізвище, ініціали)     (підпис)    М. П. 

 

                    Секретар комітету з конкурсних торгів Політило Н.Я.         _________

                                                                  (прізвище, ініціали)    (підпис)   

 

РІЧНИЙ  ПЛАН   ЗАКУПІВЕЛЬ

                                                                                             на 2014 рік

Буська центральна районна лікарня

   _____________01997633__________________________

(найменування замовника,ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджет-них коштів)

Джерело фінансу-вання

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки  документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітки

3

5

8

Газ природний, скраплений або в газоподібному стані (постачання природного газу)

2274

Кошти місцевого бюджету

 

Закупівля в одного учасника

Грудень 2013 року

 

Процедуру обрано відповідно до підпункту 2 ч.2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», № 2289-VI від 01.06.2010 р.

Головний розпоряднник коштів –

Фінансове управління Буської РДА

Енергія  електрична

2273

Кошти місцевого бюджету

 

Закупівля в одного учасника

Грудень 2013 року

 

Процедуру обрано відповідно до підпункту 2 ч.2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», № 2289-VI від 01.06.2010 р.

Головний розпорядник коштів –

Фінансове управління Буської РДА

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 20.11.2013 р.  № _1_

 

Голова комітету з конкурсних торгів   Романюк Є.В.           ________       

                                                                  (прізвище,ініціали)  (підпис)            М. П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів Політило Н.Я.         _________   

                                                              (прізвище,ініціали)  (підпис)           

 

Untitled Document

РІЧНИЙ  ПЛАН  ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2013 рік
Буська центральна районна лікарня
____________________01997633_______________________
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)


        Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджет-них коштів)  

Джерело фінансу-вання 

Очіку-вана вартість предмета закупівлі 

Проце-дура закупівлі 

Орієнтов-ний початок проведен-ня процедури закупівлі 

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залу-чити до підготовки  документації конкурс-них торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації) 

Примітки

3

5

8

Продукти нафто перероблення рідкі

1131

 

Кошти місцевого бюджету

 

Запит цінових пропозицій

Грудень
2012 року

 

Процедуру обрано відповідно доп.1,ст. 35 Закону України  «Про здійснення державних закупівель» від 01 червня 2010 р. № 2289-VI
Головний розпорядник коштів -Фінансове управління Буської РДА

Газ природній

1164

Кошти місцевого бюджету

 

Закупівля в одного учасника

Грудень
2012 року

 

Процедуру обрано відповідно до підпункту 2 ч.2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», № 2289-VI від 01.06.2010 р.
Головний розпорядник коштів -Фінансове управлін-ня Буської РДА

Електрична енергія

1163

Кошти місцевого бюджету

 

Закупівля в одного учасника

Грудень
2012 року

 

Процедуру обрано відповідно до підпункту 2 ч.2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», № 2289-VI від 01.06.2010 р.
Головний розпорядник коштів -Фінансове управління Буської РДА

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 17.12.2012 р.  №1 .

Голова комітету з конкурсних торгів   Романюк Є.В.           ________
(прізвище, ініціали)     (підпис)    М. П. 

Секретар комітету з конкурсних торгів Політило Н.Я.         _________
(прізвище, ініціали)    (підпис)   

 

РІЧНИЙ  ПЛАН  ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2013 рік

Буська центральна районна лікарня

____________________01997633_______________________
                 (найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

        Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджет-них коштів)  

Джерело фінансу-вання 

Очіку-вана вартість предмета закупівлі 

Проце-дура закупівлі 

Орієнтов-ний початок проведен-ня процедури закупівлі 

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залу-чити до підготовки  документації конкурс-них торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації) 

Примітки

3

5

8

Газ природній

1164

 

Кошти місцевого бюджету

 

Закупівля в одного учасника

Грудень

2012 року

 

Процедуру обрано відповідно до підпункту 2 ч.2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», № 2289-VI від 01.06.2010 р.

Головний розпорядник коштів -Фінансове управлін-ня Буської РДА

Електрична енергія

1163

Кошти місцевого бюджету

 

Закупівля в одного учасника

Грудень

2012 року

 

Процедуру обрано відповідно до підпункту 2 ч.2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», № 2289-VI від 01.06.2010 р.

Головний розпорядник коштів -Фінансове управління Буської РДА

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 19.02.2013 р.  №3 .

 

Голова комітету з конкурсних торгів   Романюк Є.В.           ________

                                                                (прізвище, ініціали)     (підпис)    М. П. 

 

Секретар комітету з конкурсних торгів Політило Н.Я.         _________

                                                                  (прізвище, ініціали)    (підпис)   

 

РІЧНИЙ  ПЛАН  ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2013 рік

 


Буська центральна районна лікарня

____________________01997633_______________________
                 (найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджет-них коштів)  

Джерело фінансу-вання 

Очіку-вана вартість предмета закупівлі 

Проце-дура закупівлі 

Орієнтов-ний початок проведен-ня процедури закупівлі 

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залу-чити до підготовки  документації конкурс-них торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації) 

Примітки

1 2 3 4 5 6 7 8
Газ природній

1164

 

Кошти місцевого бюджету   Закупівля в одного учасника Грудень
2012 року
 

Процедуру обрано відповідно до підпункту 2 ч.2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», № 2289-VI від 01.06.2010 р.

Головний розпорядник коштів -Фінансове управлін-ня Буської РДА
Електрична енергія 1163 Кошти місцевого бюджету   Закупівля в одного учасника Грудень
2012 року
 

Процедуру обрано відповідно до підпункту 2 ч.2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», № 2289-VI від 01.06.2010 р.

Головний розпорядник коштів -Фінансове управлін-ня Буської РДА
Газ природний,скраплений або в газоподібному стані 2274 Кошти місцевого бюджету   Закупівля в одного учасника Серпень
2013року
 

Процедуру обрано відповідно до підпункту 2 ч.2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», № 2289-VI від 01.06.2010 р.

Головний розпорядник коштів -Фінансове управлін-ня Буської РДА
Електрична енергія 2273 Кошти місцевого бюджету   Закупівля в одного учасника Серпень
2013року
 

Процедуру обрано відповідно до підпункту 2 ч.2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», № 2289-VI від 01.06.2010 р.

Головний розпорядник коштів -Фінансове управлін-ня Буської РДА

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 15.08.2013 р.  №4 .

Голова комітету з конкурсних торгів   Романюк Є.В.           ________
(прізвище, ініціали)     (підпис)    М. П. 

Секретар комітету з конкурсних торгів Політило Н.Я.         _________
(прізвище, ініціали)    (підпис)