Узнать рейтинг Joomla.
Здесь можно найти шаблоны joomla 3.

Програма соціально-економічного розвитку

Версія для друку

Програма
соціально-економічного
та культурного розвитку
Буського району
на 2015 рік 

З М І С Т


Вступ

Розділ І. Аналітична частина.

1. 1. Аналіз економічного, соціального та культурного розвитку Буського
району у 2014 році.
Промисловий комплекс
Агропромисловий комплекс
Сфера земельних відносин
Містобудування та регіональний розвиток
Інвестиційна діяльність
Інвестиції у соціальну сферу
Транспортно- дорожний комплекс
Житлово – комунальне господарство
Екологічний фонд
Розвиток підприємництва
Центр адміністративних послуг
Розвиток ринку споживчих товарів та послуг
Населення та заробітна плата
Зайнятість населення, ринок праці
Соціальний захист населення, соціальні виплати
Пенсійне забезпечення
Освіта
Фізична культура та спорт
Служба у справах дітей
Охорона здоров’я
Культура
Соціальна підтримка сімей

1.2. Перелік цільових районних програм, заходи яких у 2014 році фінансувались за рахунок коштів районного бюджету.
1.3. Перелік цільових районних програм, заходи яких у 2014 році фінансувались за рахунок коштів галузей.


Розділ ІІ. Економічний і соціальний розвиток району у 2015 році.

2.1. Мета, основні завдання і пріоритети економічного та соціального розвитку району у 2015 році.
2.2. Розвиток основних галузей.
2.3. Перелік цільових районних програм для реалізації та фінансування заходів у 2015 році за рахунок коштів районного бюджету та коштів галузей.

Розділ ІІІ. Рівень життя населення та розвиток соціальної сфери.

Додатки:

1. * Перелік об’єктів, які пропонуються до включення у Програму капітального будівництва об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та бюджету розвитку обласного бюджету на 2015 рік у Буському районі.

2. Стан впровадження проектів УФСІ «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури» у Буському районі


* - за необхідності виділяти кошти з районного бюджету на забезпечення спів фінансування програм і проектів міжнародної технічної допомоги у тому числі шляхом перерозподілу видатків резервного фонду та інших запланованих видатків.


ВСТУП
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Буського району на 2015 рік ( далі - Програма) базується на аналізі соціально-економічної ситуації, що склалася у попередні роки, прогнозах, які враховують стан розвитку провідних галузей господарства району, а також зовнішніх та внутрішніх чинниках. Вона визначає цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку Буського району на 2015рік, а також комплекс заходів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо реформування реального сектору економіки та соціальної сфери, забезпечення макроекономічної стабільності, підтримки найуразливіших верств населення. Недопущення стрімкого зростання рівня безробіття, створення умов для економічного зростання та підвищення реальних доходів громадян. Програма розроблена відділом екомічного розвитку, торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації спільно з управліннями, відділами райдержадміністрації з урахуванням пропозицій органів місцевого самоврядування на виконання статті 143 Конституції України, Законів України “Про місцеві державні адміністрації” та “Про місцеве самоврядування в Україні”.
Законодавчою основою для розроблення Програми є:
- Закон України від 23.03.2000р. №1602-111 «Про державне прогнозування
та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»;
- Показники економічного стану району за підсумками 2014 року та пропозиції підприємств і організацій району, структурних підрозділів райдержадміністрації щодо перспектив розвитку на 2015 рік, а також наявність фінансових ресурсів;
- Стратегія розвитку Бузеччини до 2015 року, затверджена рішенням сесії Буської районної ради від 08.06.2007 року.
Метою розроблення Програми є забезпечення оптимального балансу інтересів держави, місцевих органів влади та самоврядування, відновлення економічного зростання на базі інвестиційної складової, що стане базовою передумовою для розв’язання соціально-економічних проблем, підвищення добробуту та якості життя населення за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку. А саме, створення сприятливих передумов для інвестування пріоритетних галузей економіки, впровадження ресурсо - та енергозберігаючих технологій, скорочення непродуктивних витрат підприємств, стабілізації і нарощення власної сировинної бази, збільшення обсягів її переробки на наявних в районі виробничих потужностях, підтримки малого та середнього бізнесу, впровадження активних форм стимулювання зайнятості.
Виконання зазначених заходів та завдань стане вагомим підґрунтям для впровадження реформ у різних сферах, що у свою чергу дасть можливість забезпечити збалансований розвиток району, збільшити податкову базу регіону.